Orhangazi Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS

Bölgemiz

İlçemizde her ne kadar sanayi kuruluşları da faaliyet gösterse tarım ön planda yer almaktadır.

İlçemizin arazi varlığını göz önüne aldığımızda yaklaşık olarak 140.990 dekar alanı tarım arazileri oluşturmaktadır. Bu oranı yüzde olarak yazacak olursak % 29.62’ ye tekabül etmektedir. Diğer alanları da ele alacak olursak toplam ilçe arazisinin % 0.17’ si çayır ve mera, % 33.48’ i orman arazisi ve % 36.73’ ü tarımda kullanılmayan alan olarak ortaya çıkmaktadır.

Tarım Arazilerini Ekilişlerine Göre Sınıflandıracak Olursak

·        Zeytin                              84.957 da

·        Tarla Bitkileri                 10.452 da

·        Sebze                               10.875 da

·        Meyve                             12.329 da

·        Kesme Çiçek                         360 da

·        Kavak                                  3.432 da

·        Zeytin Fidanlıkları                500 da

·        Nadas ve Boş Sahalar     18.085 da

     Toplam                              140.990 da

 Şeklinde olacaktır. Buradan da anlaşılacağı gibi ilçemizde en önemli geçim kaynağı zeytindir.